Hong Kong Island, Hong Kong

Fashion Overdose x Novel Fineries launch night: Your Armour to Naraka